Kostnadsfria resor till och från hjälpmedelsmässan
"Fokus Hjälpmedel" i Luleå den 22-23 maj 2019

Länsservice erbjuder kostnadsfria resor (Länsservice står för hela resekostnaden) för länets (Norrbotten) förskrivare 
till och från mässan:” Fokus hjälpmedel” 22-23 maj 2019 i Luleå (Luleå Energi Arena).


 

För att nyttja erbjudandet måste resan beställas enligt nedan:

Resan beställs via Norrbottens resebyrå på mail: norrbotten@nex.se

I mailet ska följande information finnas:

  1. Det ska tydligt framgå att det gäller resa till: Mässan ”Fokus hjälpmedel” i Luleå med kostnadsställe: 12266
  2. Referens: Den kommun/arbetsställe som du tillhör
  3. Namn:
  4. Mobilnummer:
  5. Resdagar samt önskemål om tid för resan:

Vid frågor kring beställning av resor så är du välkommen att kontakta:

Inger Karikainen, 0921 – 666 32, inger.karkiainen@norrbotten.se
Lena N Hansson, 0921 – 666 34, lena.nordgren-hansson@norrbotten.se
Ann Enman, 0921 – 666 31, ann.enman@norrbotten.se

Välkommen att boka din resa till mässan!